Min Humor, My Humor !

Hälge…

(Source http://corren.se)

Det var två sekreterare som stod i en hiss, så såg dom en spermafläck på golvet. Då böjde sig den ene ner och petade lite i det och smakade… och så sa hon:

– Det är ingen från kontoret i alla fall.

(In English)

There were two Secretaries who was standing in an elevator, so saw them a sperm stain on the floor. When bent one down and poked a bit in it and tasted … and so she said:-There is no one from the Office in all cases.

(Source http://skamt999.se)

Den berömde afrikaresenären och forskaren håller en föreläsning för speciellt inbjudna.

Han berättar bland annat om en stam, som han stött på i urskogen.

– Deras kärleksritualer är mycket intressanta, berättar han. När männen vill ha en kvinna målar de sig med starka färger över hela kroppen och frambringar parningsrop som kan höras på mycket långt håll. Och forskaren demonstrerar med ett avgrundsvrål, som får blodet att isas i ådrorna. När ropet tystnat öppnas dörren och forskarens hustru sticker in huvudet och säger:

– Ropade du, älskling?

(In English)

The famous afrikaresenären and the researcher holds a lecture for specially invited.

He tells among other things about a trunk, which he encountered in the primeval forest.

-Their love rituals are very interesting, ”he says. When men want a woman paint themselves with bright colors all over the body and brings forth the mating cry that can be heard at very long range. And the researcher demonstrates with a bloodcurdling scream, which gets the blood run cold in the veins. When vogue quietened opened the door and the researcher’s wife sticks her head and say, ”Shouted you, Darling?

(Source http://skamt999.se)

2018-02-04 Dagens utvalda värdelösa vetande:

Today’s featured useless knowledge:

Charlie Chaplin

Då Charlie Chaplin hade blivit känd för sina filmer var det massor av människor som klädde ut sig och uppträdde som han. Det ordnades till och med Charlie Chaplin-look-alike-tävlingar. Chaplin var själv med i en – och blev trea!

(In English)

When Charlie Chaplin had become known for their films, it was a ton of people who dressed and behaved as he. It was arranged even Charlie Chaplin look-alike contests. Chaplin himself was in a and was third.

Hallå

Det är okänt vem kom på att i telefon anropa motparten med ett ”hallå”. Telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell sade själv alltid ”ohoj” när han ringde upp någon.

(In English)

It is unknown who came up with that in the phone call the other party with a ”Hello”. Telephone’s inventor Alexander Graham Bell himself always said ”Ahoy” when he called someone up.

Rosor

Det finns över 30 000 olika sorters rosor, och man korsar ständigt fram nya varianter för att tillfredsställa den stora marknad som dessa vackra blommor har.

(In English)

There are over 30 000 different species of roses, and you cross constantly develop new varieties to satisfy the huge market that these beautiful flowers.

(Source http://goxa.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.