The King (2019)

Netflix
Hal, lika prins och arvtagare till den engelska tronen, krönas till kung Henry V efter att hans tyranniska far dör. Nu måste den unga kungen navigera i palatspolitiken, kriget som hans far lämnade bakom sig och de känslomässiga strängarna i hans tidigare liv.

Hal, wayward prince and heir to the English throne, is crowned King Henry V after his tyrannical father dies. Now the young king must navigate palace politics, the war his father left behind, and the emotional strings of his past life.

En välspelad och påkostad historia om en historisk kung i England som verkligen vann sitt kungarike och tog sin omgivning med storm.

A well-played and well played story about a historic king in England who really won his kingdom and took his surroundings by storm.

Trailer YuoTube

Bryggan vid Rosjön utanför Skullaryd ser kanske inte så inbjudande ut idag.

The bridge at Rosjön outside Skullaryd may not look so inviting today.

Ej heller stolar och bord, men omgivningen är ganska fin.

Neither do chairs and tables, but the surroundings are quite nice.

Picture taken with Nikon (5300)

I natt var lyckan total att få besök av både den första snön och en räv samtidig, betyder nog inget särskilt men ändå.

Tonight the happiness was total visit both the first snow and a fox at the same time, probably nothing special but it was fun.

Nu börjar torrfodret till katterna bli viktigt för fler, kön växer.

Now the dry feed for the cats is becoming important to more, the queue is growing.

Picture was taken by ( Denver Digital Wildlife camera)

(Bild ej tagen av mig/ picture not taken by me)

Mullvaden eller mullvadarna har invaderat trädgården, på en vecka har detta blivit ett jätte problem, kriget mot mullvadarna har börjat.

The moles have invaded the garden, in a week this has become a huge problem, the war against the moles has begun.

Det ryker och luktar lite illa men det får man stå ut med när det är krig.

It smells bad and that comes smoke a bit but you have to endure it when it’s war.

(Picture taken with Samsung Galaxy Note 10+)

Film/ Movie

American Son (2019)

An estranged couple reunite in a Florida police station to help find their missing teenage son.

American Son (2019)

Ett främmande par återförenas på en polisstation i Florida för att hjälpa till att hitta sin saknade tonårsson.

Orkar du genom de traditionella äktenskaps grälen så får du ett slut som är lite utöver det vanliga.

If you manage through the traditional quarrels of marriage, you will have an end that is a little out of the ordinary.

Trailer YuoTube

Gustav Mandelmann tycker att ensamma trädet på kullen symboliserar hans pappa.

Detta är nog det som har påverkat mig mest i Serien om Mandelmanns Trädgårdar, har besökt deras gård i två omgångar.

Rekommenderar ett besök på gården, man får gå och botanisera helt för sig självt i grönskan.

In English

Gustav Mandelmann thinks that the lone tree on the hill symbolizes his father.

This is probably what has affected me the most in the series about Mandelmann’s Gardens, having visited their yard in two rounds.

Recommend a visit to the farm, you can go and botanize completely for yourself in the greenery.

(Picture has been taken with Nikon 5300)

Just nu jobbar jag intensivt och då blir det dåligt med bilder, framför allt nytagna.

Då får jag gräva i arkivet och hämta upp någon tidigare ej använd.

På den här bilden syns vattenfallet i Aneby (Stalpet) södra Sveriges högsta med sina 20 meter vattnet är Svartån.

(Bilden tagen med Nikon 5300)

In English

Right now I work intensively and then it gets bad with pictures, especially newly taken.

Then I have to dig into the archive and pick up any previously unused.

In this picture you can see the waterfall in Aneby (Stalpet) southern Sweden’s highest with its 20 meters water is Svartån.

(Picture taken with Nikon 5300)

Musik/ music

Finska Nigthwish har släppt ett smakprov på deras live Blue-Ray som släpps i December ” Decades Live in Buenos Aires”

Finnish Nigthwish have released a taste of their live Blue-Ray released in December ”Decades Live in Buenos Aires”

Videon som säppts nu heter ”Devil in the deep dark ocean” alldeles nedan.

The video that has been released now called ”Devil in the deep dark ocean” just below.

Musik går ju inte att vara utan, detta är en lista över vad jag lyssnar på över Spotify ”gerras daylist” har jag döpt den till, min musik kanske din, välkommen in följ den gärna…

Film/ Movie

Sår (2019)

Störande och mystiska saker börjar hända med en bartender i New Orleans efter att han plockade upp en telefon som glömts kvar i hans bar.

Wounds (2019)

Disturbing and mysterious things begin to happen to a bartender in New Orleans after he picks up a phone left behind at his bar.

En långtråkig historia som ballar ur fullständigt i slutscenen som så ofta i amerikanska filmer.

A boring story that bounces off completely in the end scene as so often in American films.

Trailer YuoTube

Det är verkligen svart på kvällstid nu, detta är visserligen vid 20:30-tiden i väntan på kollega och skjuts till jobbet men så svart och mysigt ute.

Film/ Movie…

The Mule (2018)

Chockys
En nittio år gammal trädgårdsodlare och veterinär i Korea-kriget vänder drogmule för en mexikansk kartell.

The Mule (2018)

Chockys
A ninety-year-old gardener and veterinarian in the Korean War turns the drug mule into a Mexican cartel.

Här visar ”Clintan” vilken stor skådespelare han är, denna film här inte en död minut så underhållande, har du inte sett den SE DEN.

Here ”Clintan” shows what a great actor he is, this movie here not a dead minute so entertaining, you have not seen it SEE IT.

Trailer YuoTube

Film/ Movie

The Fifth element (1997)

Murray Chapman
In the colorful future, a cab driver unwittingly becomes the central figure in the search for a legendary cosmic weapon to keep Evil and Mr. Zorg at bay.

Det femte elementet (1997)

Murray Chapman
I den färgglada framtiden blir en taxichaufför omedvetet den centrala figuren i jakten på ett legendariskt kosmiskt vapen för att hålla Evil och Mr. Zorg i fjärd.

Den här filmen blev lite kul när Prince dök upp i en av rollerna, annars en tragiskt tråkig film dryg att ta sig genom.

Trailer YuoTube

Film/ Movie…

The Influence (2019)

Chockys // RagingR2
After moving back to her family home to care for her dying mother, a nurse haunted by her childhood memories must struggle with an evil force in the house.

Påverkan (2019)

Chockys // RagingR2
Efter att ha flyttat tillbaka till sitt familj hem för att ta hand om sin döende mamma, måste en sjuksköterska hemsökt av sina barndomsminnen kämpa med en ond kraft i huset.

Det tog lång tid innan filmen och dess jävulskap kommer igång, när den väl gör det slutar även all logik. Ej trovärdig någonstans.

It took a long time for the movie and its fucking fun to start, once it does, all logic ends as well. Not credible anywhere.

Trailer YuoTube

Film/ movie…

The Laundromat (2019)

Netflix
I detta The Big Short (2015) -tiska drama baserat på Mossack Fonseca-skandalen, undersöker en roll av karaktärer ett försäkringsbedrägeri och jagar leder till ett par flamboyanta lagar i Panama City som utnyttjar världens finansiella system.

The Laundromat (2019)

Netflix
In this The Big Short (2015) -esque drama based on the Mossack Fonseca scandal, a cast of characters investigate an insurance fraud, chasing leads to a pair of flamboyant Panama City law partners exploiting the world’s financial system.

En mycket märklig historia, vid sidan om den blåsta änkan får vi en lektion i hur den korrupta världen fungerar, på ett hutlöst tråkigt sätt.

En mycket bra story som kunde blivit en topp film, totalt ödelagt, värdelös…

A very good story that could have become a top movie, totally devastating, useless …

Trailer YuoTube

Film/ Movie

Eli (2018)

Anonym
En pojke som får behandling för sin autoimmunsjukdom upptäcker att huset han bor i inte är så säkert som han trodde.

Eli (2018)

Anonymous
A boy receiving treatment for his auto-immune disorder discovers that the house he’s living in isn’t as safe as he thought.

Här får man vackert vänta tills slutscenerna för att få en förklaring på frågor som skapats under filmen, du bjuds också på en överraskning som heter duga, i övrigt är filmen inte den bästa bästa som gjorts, inte heller den sämsta.

Here you have to wait beautifully until the final scenes to get an explanation of questions created during the film, you are also offered a surprise called duga, otherwise the film is not the best best made, nor the worst.

Trailer YuoTube

Film.

Skallerorm (2019)

Netflix
När en ensamstående mamma accepterar hjälp av en mystisk kvinna efter att hennes dotter har bitit av en skrallslang, finner hon sig en otänkbar affär med djävulen att återbetala

Rattlesnake (2019)

Netflix
When a single mother accepts help from a mysterious woman after her daughter bit a rattlesnake, she finds an unthinkable deal with the devil to repay

När en film blir så dålig att nästan varje minut känns bortslösad, ganska onödigt att ens nämna den här filmens trovärdighet.

When a movie gets so bad that almost every minute feels wasted, quite unnecessary to even mention the credibility of this movie.

Trailer YuoTube

Min dag

Här tidigare berättat om att vi har gjort ett katt-tillhåll mellan takstolarna i vedhuset, som besöks av fler än katter.

Här har en självmordkandidat givit sig in på farligt område, svårt att se kolla nedan.

Den här lilla kompisen svävar i total livsfara med tanke på vad som kommer upp i kameran tio minuter senare

Bilderna tagna med (Denver Digital Wildlife Camera)