Oceans Of Slumber..

Houston, Texas based band Oceans Of Slumber are a band who have always shown incredible potential as songwriters, fusing progressive metal, gothic metal and several …

Houston, Texas baserade bandet oceaner av Slumber är ett band som alltid har visat otrolig potential som låtskrivare, fusing framstegsvännen belägger med metall, gotiskt belägga med metall och flera…

Detta band kräver mycket av sin lyssnare, här gäller lurar och inte bara en lyssning utan många. De vänder sig till en smalare grupp av människor, men de är en liten samling skickliga musiker.

This band requires a lot of his listeners, here comes lurking and not only an engagement, but many. They turn to a narrower group of people, but they are a small collection of skilled musicians.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *